Privaatsustingimused

Kehtiv alates: 04.07.2018

AS Pro Kapital Grupp (“meie” või “ettevõte” või “PKG”) opereerib https://kristiinecity.ee/ veebilehte (“Teenus”).

Käesolevaga informeerime Teid meie Teenuse kasutamisel Teie isikuandmete andmete kogumise, kasutamise ja avaldamise poliitikast.

Kasutame Teie andmeid, et Teile Teenust osutada ja seda parendada. Meie Teenuse kasutamisega olete nõustunud, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale poliitikale.

Andmete kogumine ja kasutamine

Kogume erinevat liiki informatsiooni selleks, et osutada ja parandada oma Teenust.

Kogutavate andmete liigid

Isiklikud andmed

Meie Teenuse kasutamisel võime me küsida Teilt teatud isiklikku laadi Teid identifitseerivat informatsiooni, mida võime kasutada et Teiega ühendust võtta või teid identifitseerida (“Isiklikud andmed”). Isiklik, identifitseeritav informatsioon võib olla ning ei pruugi piirduda järgmisega:

 • Teie e-posti aadress
 • Teie eesnimi ja perenimi
 • Teie telefoni number
 • Teie aadress, linna/küla, maakond, postiindeks
 • Küpsised ja kasutusandmed

Kasutusandmed

Me võime koguda informatsiooni selle kohta, kuidas Teenusele ligi pääsetakse ja kasutatakse (“Kasutusandmed”). Kasutusandmed võivad sisaldada informatsiooni nagu Teie arvuti IP aadress, brauseri tüüp, brauseri versioon, Teie poolt külastatavad meie Teenuse veebilehed, Teie külastuse aeg ja kuupäev, kui kaua aega Te neil lehtedel veedate, unikaalsed riistvara identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Küpsised

Meie Teenuse veebilehed kasutavad küpsised et jälgida meie Teenuse kasutamise aktiivsust ja et teatud informatsiooni säilitada.

Küpsised on väikese andme mahuga failid, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset identifikaatorit. Küpsised saadetakse Teie brauserisse veebilehelt ja neid säilitatakse Teie riistvaral. Neid kasutatakse Teenuse parendamiseks.

Võite anda oma brauserile käsu keelduda küpsistest või anda Teile teada, kui küpsiseid saadetakse. Juhul, kui Te küpsiseid vastu ei võta, siis ei pruugi Teil olla võimalik teatud osa meie Teenusest kasutada.

Meie poolt küpsiste kasutamise näited:

 • Kasutuskorra küpsised. Kasutame meie Teenuse opereerimisel kasutuskorra küpsiseid igakordsel veebilehe kasutamisel/külastamisel.
 • Eelistuste küpsised. Kasutame neid et jätta meelde teie eelistused ja erinevad seadistused.
 • Turvaküpsised.Kasutame turvaeesmärkidel turvaküpsiseid.

Andmete kasutamine

AS Pro Kapital Grupp ja grupi tütarettevõtted kasutavad kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

 • Teenuse osutamine ja haldamine;
 • Teie teavitamine meie Teenuses toimunud muudatustest;
 • Lubame Teil kasutada meie Teenuse interaktiivseid osi, kui Te sellise valiku teete;
 • Klienditugi;
 • Informatsiooni analüüs et meie Teenust parendada;
 • Teenuse kasutamise monitooring;
 • Tehniliste probleemide avastamine, ennetamine ja kõrvaldamine.

Andmete ülekandmine

Võime Teie andmeid, sh Teie isiklikke andmeid, üle kanda – ja alal hoida – arvutites, mis on väljaspool Teie elukohta/linna/maakonda/riiki või muud geograafilise asukoha ühikut, mille andmekaitse seadused võivad erineda Teie asukoha seadustest.

Kui asute väljaspool Eesti Vabariiki ja otsustate edastada meile oma informatsiooni, siis palun pidage silmas, et me kanname andmeid, sh Teie isiklikke andmeid üle Eestisse ja toimetame nendega Eestis.

Nõusoleku ruudu märgistamine koos Teie informatsiooni meile edastamisega tähendab, et olete nõustunud meie privaatsuspoliitikaga ja oma andmete säilitamise, kasutamise ja üle kandmisega.

AS Pro Kapital Grupp ja grupi tütarettevõtted võtavad tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada, et Teie andmed on turvatud, neid säilitatakse ja kasutatakse vastavuses käesoleva privaatsuspoliitikaga ning et Teie isiklikke andmeid ei kanta üle ettevõttele või riiki kus puudub andmete, sh isiklike andmete turvamise üle piisav kontroll.

Andmete avalikustamine

AS Pro Kapital Grupp ja grupi tütarettevõtted võivad avalikustada Teie isiklikke andmeid heas usus, kui selline tegevus on vajalik, et:

 • Järgida seadustega kehtestatud nõudeid;
 • Kaitsta AS Pro Kapital Grupp ja grupi tütarettevõtete vara ja õigusi;
 • Ennetada või uurida Teenusega seonduvaid võimalikke väärkasutusi;
 • Kaitsta Teenuse kasutajate isikuid;
 • Kaitsta AS-i Pro Kapital Grupp ja grupi tütarettevõtteid vastutuse, kahju jm nõuete eest.

Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid palun arvestage, et ükski internet teel ülekandmise või elektroonilise säilitamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi meie eesmärgiks on kasutada üldise käibes aktsepteeritavaid meetmeid et kaitsta Teie isikuandmeid, ei saa me nende absoluutset turvalisust garanteerida.

Teenuse osutajad

Me võime kasutada kolmandaid isikuid ja eraisikuid, et meie nimel Teenust osutada (“Teenuse osutajad”), et osutada Teenusega seonduvaid teenuseid või et abistada meid analüüsiga kuidas meie Teenust kasutatakse.

Sellised kolmandad isikud omavad juurdepääsu Teie isiklikule informatsioonile vaid eesmärgiga täita meie nimel eelmainitud ülesandeid ning nad on kohustatud neid andmeid mis tahes muul eesmärgil mitte avaldama.

Teiste veebilehtede lingid

Meie Teenus võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida meie ei opereeri. Kui Te klikite sellisele lingile, siis juhatatakse Teid sellele teisele veebilehele. Soovitame Teil tungivalt tutvuda iga Teie poolt külastatava veebilehe privaatsuspoliitikaga.

Meil puudub kontroll ja me ei vastuta selliste kolmandate isikute veebilehtede, privaatsuspoliitika või praktika, tegevuse ega teenuste eest.

Laste privaatsus

Meie Teenus ei ole mõeldud kõnetama alla 18-aastaseid isikuid (“Lapsed”).

Endale teadaolevalt me ei kogu isiklikult identifitseeritavat informatsiooni kelleltki, kes on noorem kui 18 aasta. Juhul, kui olete vanem või eestkostja või hooldaja ja olete teadlik, et Teie Lapsed on meile edastanud isiklikke andmeid, palun võtke meiega ühendust. Juhul, kui me ise avastame, et oleme kogunud isiklikke andmeid Lastelt ilma vanemliku nõusolekuta, siis teeme kõik endast oleneva, et see informatsioon meie serveritest kustutada.

Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Aeg-ajalt võime me oma privaatsuspoliitikat muuta. Anname Teile sellest teada, postitades uue privaatsuspoliitika sellel lehel.

Juhul, kui meie privaatsuspoliitikas toimub oluline muutus, siis teavitame Teid emailiga enne kui muudatus jõustub ning muudame ära ka privaatsuspoliitika kehtivuse kuupäeva.

Soovitame Teil perioodiliselt tutvuda selle privaatsuspoliitikaga, et jälgida muudatusi. Privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad postitamisest sellel lehel.

Kontakt

Juhul, kui Teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: prokapital@prokapital.com